שולחן א-60 ר-60 ג-55 מחיר 2400 כסא א-32 ר-32 ג-37 מחיר 1200